Bæredygtigt byggeri

Fremtidens byggeri er bæredygtigt, og Thybo Ejendomsudvikling har de seneste år arbejdet med en ambitiøs bæredygtighedsstrategi. Her har vi i samarbejde med eksperter fra en lang række certificeringer arbejdet målrettet på at omlægge vores byggeri fra konventionelt boligbyggeri til fremtidssikret bæredygtigt byggeri.

Vores boliger skal nemlig ikke kun være gode for dig og din familie – de skal også være gode for naturen, samfundet og fremtidige generationer. Den målsætning opnår vi kun, hvis vi i alle faser af byggeriet holder fokus på bæredygtighed, og samarbejder med velfunderede certificeringsordninger, der alle med et helhedsorienteret grønt fokus bidrager til en bæredygtig omstilling af byggebranchen.

I Danmark er byggebranchen indirekte eller direkte ansvarlige for 30% af den årlige samlede CO2-udledning. Det er derfor afgørende for både klima og miljø, at byggebranchen går forrest i den grønne omstilling. Vores samarbejde spænder bredt, og vi har et tæt og godt samarbejde med bl.a. Miljømærkning Danmark (Svanemærket), Green Building Council (DGNB-certificeringen) og Bolig- og Planstyrelse (Den Frivillige Bæredygtighedsklasse). Herigennem arbejder vi på, at alle fremtidige projekter holder den skarpe bæredygtige linie, så vi på alle parametre bidrager til en grøn omlægning af byggebranchen.

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse

I henhold til den Danske klimalov, skal Danmark reducere sine samlede udledninger af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Som en central del af omstillingen til bæredygtigt byggeri, har regeringen lanceret Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, der skal definere og tilbyde et lettilgængeligt og ensartet grundlag at opføre bæredygtigt byggeri efter.

Frem til sommeren 2022 gennemgår Den Frivillige Bæredygtighedsklasse en testfase, og Thybo Ejendomsudvikling er med støtte fra Realdania udvalgt til at bidrage med et testforløb i Terrassehusene i Bendixminde, Odder. Her efterprøver vi ordningen, og indsamler løbende erfaringer, der kan bidrage til at danne grundlag for at indføre krav om bæredygtighed i Bygningsreglementet.

De bæredygtige tiltag i Terrassehusene er mange og omfattende. Bæredygtige materialer fra inderst til yderst, sedumtag, varmepumper og udenomsarealer med stor biodiversitet er blot nogle af de tiltag, der er implementeret i det nye flotte byggeri.

Læs mere om den frivillige bæredygtighedsklasse her.

Svanemærket

Svanemærket har siden 1989 været det officielle miljømærke i Norden. 95% af danskerne kender Svanemærket, og mere end 6 ud af 10 danskere ser efter Svanemærket, når de skal vælge varer. 

De seneste år er der desuden sket en tredobling af svanemærkede boliger i Norden, hvor mærkningens store udbredelse og troværdighed er garant for, at byggeriet lever op til ordningens skrappe krav om bæredygtighed.

Svanemærkningen betyder, at bygningen både er et godt valg for miljøet og for de mennesker, der skal opholde sig i den. Bygningerne lever op til en lang række kriterier i hele livscyklus, dvs. krav til både materialer, byggeprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen. 

Svanemærkningens helhedsorienterede tilgang betyder, at der er krav til hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs.

Vi arbejder målrettet på en svanemærkning af alle Thybo Ejendomsudviklings fremtidige byggerier. Indtil videre er Terrassehusene (35 boliger) blevet svanemærket, imens Skibet II (28 boliger) har modtaget præ-licens, og Kløverbakken (58 boliger+fælleshus), Alpedalen (89 boliger) og Sorø (123 boliger) er ansøgt, og præ-licens forventes i løbet af efteråret 2021.

Læs mere om svanemærket her.

Fordele ved svanemærket byggeri

Lavt energiforbrug
Dette sikrer både en lav klimabelastning i hele husets levetid samt en lav energiregning for køberen af huset.

Godt indeklima 
Vha. krav til bl.a. ventilation, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi, sikrer det en både sund og komfortabel bolig, hvor den typiske beboer opholder sig 16 timer i døgnet.

Skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer
Byggeriet skal leve op til skrappe krav i både byggematerialer og kemiske produkter. Det vil sige krav til alt fra maling og fugemasser til isolering, dampspærrer og gulve. Det betyder bl.a., at bisphenol A ikke er tilladt i et svanemærket byggeri, og at indvendige overflader som fx gulv og vægge ikke må være beklædt med PVC.

Strenge krav til bæredygtigt certificeret træ
Svanemærkets trækrav sikrer, at træet i husets konstruktion stammer fra bæredygtigt forvaltede skove og er lovligt fældet. Dette er bl.a. vigtigt, fordi afskovning medfører store tab af biodiversitet, jorderosion samt lokale og globale klimapåvirkninger.

Høj byggeteknisk kvalitet
Såvel byggeproces som det færdige byggeri kontrolleres af en uvildig tredjepart (Nordisk Miljømærkning) for at sikre, at proces, materialer og byggeri lever op til skrappe miljø- og kvalitetskrav. Derudover kontrollerer en uvildig byggesagkyndig den generelle kvalitet af bygherrens arbejde ved at gennemgå færdige byggerier. 

Mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele
Svanemærkets krav om at udarbejde en logbog sikrer overblik over, hvilke materialer og kemiske produkter, der indgår i byggeriet, og hvor de er placeret. Det øger muligheden for senere genbrug og genanvendelse af bygningsdele og er med til at fremme den cirkulære økonomi. 

DGNB-certificering

DGNB-certificeringen fokuserer på det helhedsorienterede syn på bæredygtighed. Helhedstanken bygger på en række kriterier, der udspringer fra en samlet vurdering af seks kriterier, nemlig miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

Afhængig af byggeriets ambitionsniveau, kan det tildeles enten DGNB Platin, DGNB Guld eller DGNB Sølv. Her anses DGNB-Platin for at være den højeste standard indenfor bæredygtigt byggeri.
I vores byggeri, Kløverbakken i Bendixminde, arbejdes der målrettet på at få projektet DGNB Platin certificeret, som det første boligbyggeri i Danmark. 

Med både Svanemærkning og DGNB-certificering bliver Kløverbakken med sine 58 boliger, vores endnu mest bæredygtige byggeri. Her opføres alle boliger i FSC-certificeret træ, alle tage opbygges med sedum, og svanemærkningen og dgnb-certificeringen er garanter for ansvarligt og bæredygtigt byggeri på alle parametre.

Læs mere om DGNB-certificeringen her.

FSC-certificeret træ

FSC er et miljømærke for ansvarlig skovdrift. I FSC-skove fælder man kun den mængde træer, som skoven kan nå at reproducere, samtidig med at både plante- og dyreliv beskyttes. FSC er ligeledes garant for at skovarbejderne er sikret ordentlige vilkår mht sikkerhed, uddannelse og løn.

Hos Thybo Ejendomsudvikling bruger vi udelukkende FSC-mærket træ. På den måde sikrer vi naturen og de sociale forhold i de lande træet kommer fra.

Læs mere om FSC-certificeringen her.

Kløverbakken: Nomineret til Årets Bæredygtige Træbyggeri 2022

Hos Thybo har vi gennem flere år haft stort fokus på at fremme bæredygtigt og fællesskabsorienteret byggeri. Bofællesskabet Kløverbakken, som er blevet til i et tæt samarbejde med beboerne selv, Tegnestuen Arken og Odder Kommune – er blevet nomineret til ‘Årets Bæredygtige Træbyggeri 2022’ Prisen hylder danske træbyggerier, som har særligt fokus på bæredygtighed og lavt CO2-aftryk. Læs nomineringen nedenfor.
 
Samlet klimapåvirkning: 7,3 kg CO2-ækv./m2/år
Certificering: DGNB guld el. platin (afventes)
Areal: 6000 kvadratmeter
Partnere i byggeriet: Thybo (bygherre og entreprenør), Tegnestuen Arken (arkitekt og rådgivende ingeniør)
 
“Bofællesskabet Kløverbakken i Odder, som er udviklet med tanke på en bilfri landsby, er blandt de tre finalister. 58 boliger er anlagt rundt om en landsbygade, og i midten er et stort fælleshus og fælles orangeri for alle beboerne.
 
Byggeriet har haft et stort fokus på materialer og CO2-aftryk. Alle husene er bygget i træ, og den gennemsnitlige boligstørrelse er væsentligt mindre end landsgennemsnittet. Det giver et lavere CO2-aftryk per beboer. Bofællesskabet har været involveret i materialevalg og arkitektur, og der er valgt stedhørende plantearter til en vild beplantning”  Fortæller Lauritz Rasmussen, sekretariatsleder i Træ i Byggeriet.
 
Vinderen udpeges af en kompetent dommerkomité og kåres den 23. maj 2023 på Build in Wood-konferencen.